Pro ženy

diagnostika a léčba obtíží v oblasti sexuality: bolesti při pohlavním styku, snížená sexuální touha, nedostatečné sexuální vzrušení, potíže s dosažením orgasmu atd.

• diagnostika a léčba poruch plodnosti

• poradenství při plánování rodičovství

• diagnostika a léčba potíží v sexualitě žen spojených s klimakteriem a jinými hormonálními poruchami

• poradenství při potížích v oblasti sexuální orientace

• poradenství při poruchách sexuální identity a preference

• poradenství při řešení sexuálních potíží žen v souvislosti s chronickým nebo onkologickým onemocněním

• poradenství v oblasti pohlavně přenosných nemocí


Pro muže

diagnostika a léčba obtíží v oblasti sexuality: nedostatečná nebo chybějící erekce, předčasná ejakulace, chybějící ejakulace, potíže s dosažením orgasmu, poruchy sexuální touhy, bolesti při pohlavním styku atd.

• vyšetření mužské plodnosti

andrologické vyšetření

• diagnostika a léčba potíží v souvislosti s tzv. mužským přechodem- poruchy sexuálních funkcí, úbytek sexuální touhy, fyzických a psychických sil.

• poradenství při problémech v oblasti sexuální orientace

• poradenství při poruchách sexuální identity a preference

• poradenství při řešení sexuálních problémů mužů v souvislosti s chronickým onemocněním

• poradenství v oblasti pohlavně přenosných nemocí

Pro páry

• poradenství v problematice plánování rodičovství, diagnostika a léčba neplodných párů

• poradenství v případě partnerských sexuálních problémů (nesoulad)

• poradenství v oblasti sexuální výchovy

• poradenství v oblasti sexuálních úchylek

© Copyright sexuologplzen